21.05.08 Pandemi hantering - the Scandinavian Big Mountain Championships

Tävlingen har inte haft några som helst arrangemang eller samlingar av åkare inomhus. All information som har lämnats till åkare, även prisutdelning, har skett digitalt.

Det pandemianpassade regelverk som har tillämpats är de som finns för utomhusarrangemang i individuella sporter med individuell start i ett avgränsat område. Man kan då tillåtas att ha upp till 150 deltagare, givet att det aldrig är fler än 8 tävlande vid startområdet.

Avspärrningar, fållning och kontrollanter har tillsett att det aldrig har samlats mer än 8 personer i tävlingsområdet. Fysisk distansering på 1,5 meter har tillämpats.

Hela tävlingsområdet har varit fysiskt avspärrat. Tidigare år har tävlingsområdet omfattat iordningställda publikplatser. Detta var borttaget i år, vilket även har tydliggjorts i vår kommunikation inför tävlingen.

Tävlingsplatsen är Nordalsfjället, som ligger i närheten av Riksgränsens skidområde. Gäster på skidanläggningen som har köpt liftkort kan därmed se de tävlande från liftområdet, även om de befinner sig hundratals meter ifrån den tävlande.

Tävlingen arrangeras för elitutövare och är livsfarlig att medverka i för en oerfaren deltagare. I tävlingens så kallade mastersklass, för elitutövare över 40 år, deltog två tävlande.

Som arrangörer är vi stolta över att allt har fungerat precis enligt planen och våra 110 startande har skött dessa regler och distanseringen exemplariskt. Det är också kul att många utomstående som har varit på plats i Riksgränsen har hört av sig och gett oss beröm för hur vi har hanterat saken.

 

Presented by

Supported by

Media partners

Resort partner